Joachim Johannessen har sitt spesialfelt innen fast eiendom, aksjer og selvstendig  næringsdrivende. Han holder jevnlig foredrag innen disse feltene, og er en erfaren foredragsholder.

Joachim Johannessen

Kontaktinfo

Tlf        22 97 97 00
Mobil  45 90 04 84
Epost  jjo@skatt.no

2002                   Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Utdanning

2007 –                Advokatfullmektig, Skattebetalerforeningen

2002 – 2007      Oslo Ligningskontor

Arbeidserfaring