Per-Ole Hegdahl

Kontaktinfo

Per_Ole_Hegdahl-_lav_oppløsning.jpg

Tlf        22 97 97 00
Mobil  95 83 74 64
Epost poh@skatt.no

Per Ole Hegdahl er cand. jur. fra 1992 og har i hele sin yrkeskarriere jobbet med skatterett og tilgrensende rettsområder som selskapsrett og regelverket for utøvelse av regnskapsvirksomhet.

Arbeidserfaring

2018-                   Advokat Skattebetalerforeningen

2005 – 2018      Advokat - NARF / Regnskap Norge

2003 – 2004      Adv. flm. - Advokatfirma i Oslo

2000 -  2002      Adv. flm. - Norges Bondelag
1993 – 1999      Juridisk rådgiver - Skatteetaten

Utdanning

1992      Cand. jur., universitetet i Oslo