• SBF skatteadvokater

Slutt på tiden med hemmelig konto


Snart går det automatikk i at skattemyndighetene får opplysninger om deg fra Sveits.


Ifølge lovverket strekker opplysningsplikten til skattebetalere seg langt. Du skal blant annet opplyse om all din inntekt og formue – uansett hvor inntektene kommer fra og hvor formuen befinner seg. Her har det de siste årene vist seg at det er mange som, bevisst eller ubevisst, har trådt feil.

Nå har finansminister Siv Jensen og den sveitsiske ambassadøren undertegnet en politisk erklæring om automatisk utveksling av opplysninger fra sine banker og andre finansinstitusjoner. Planen er at første automatiske rapportering skal skje i september 2018 for inntektsåret 2017.

Erklæringen kan du lese mer om her. Norge har allerede informasjonsutvekslingsavtale med Sveits (og en del andre land), men det nye nå er altså at opplysninger om deg vil sendes automatisk til norske skattemyndigheter.

Dersom du har holdt tilbake opplysninger om skattepliktig inntekt og formue risikerer du tilleggsskatt og eventuelt straff. Kommer du skattemyndighetene i forkjøpet, kan dette unngås.

Selv slik automatisk informasjonsutveksling med ikke forventes å skje før i 2018, skal du huske på skattemyndighetene også har andre virkemidler for å få opplysninger om dine utlandsforhold. Du bør derfor allerede nå tenke gjennom om det kan være aktuelt å melde fra om midlene på eget initiativ, slik at tilleggsskatt, anmeldelse og straff kan unngås.