• SBF skatteadvokater

God idé kan gi skattefradragDersom du har en god idé til hvordan du kan utvikle produkter eller tjenester som er til nytte for din bedrift kan du få støtte til dette gjennom et skattefradrag. Ordningen utvides stadig, og kalles SkatteFUNN.

SkatteFUNN-ordningen ble opprettet i 2002, og målet var å motivere næringslivet til økt satsning på forskning og utvikling. Rent språklig står SkatteFUNN for «Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv».

Dersom bedriften du eier eller jobber i utvikler nye produkter eller tjenester som er til nytte for bedriften kan du ha rett på 20 prosent skattefradrag av utviklingskostnadene (satsen gjelder SMB-bedrifter – for store bedrifter er satsen 18 prosent). Det vil si at dersom du bruker en million kroner, ja så kan du få tilbake 200.000 kroner. Her er det en beløpsgrense oppad, slik at du ikke kan få ubegrenset med fradrag – men for de fleste vil denne grensen være ganske uaktuell.

Hvem er det så som kan søke om dette skattefradraget?

Kort sagt: Alle innen norsk næringsliv. Ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning og det er heller ingen begrensninger på tema for prosjektet som man søker om skattefradrag for. Det eneste kravet i så måte er at prosjektet er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er nyttig for bedriften.

Det er også et krav at bedriften er skattepliktig til Norge, men det er ikke et krav at den går med overskudd, faktisk betaler skatt eller lignende. Dersom bedriften går med underskudd kan man få støtten utbetalt av Skatteetaten – gjennom skatteoppgjøret.

For å få skattefradraget (eller utbetalt støtte) må prosjektet først godkjennes av Forskningsrådet. Det vil si at dere må skrive en søknad hvor det konkrete prosjektet beskrives. Dere kan søke når som helst, men dersom dere søker før 1. september er dere sikret behandling av saken det samme året. Ellers i året er det løpende saksbehandling. I tillegg må bedriften legge ved et revisorattestert skjema (Skatteetatens RF-1053) for sine prosjektkostnader i forbindelse med selvangivelsen.

Hvilke prosjekter er det dette typisk gjelder?

Det sentrale for å komme inn under ordningen er at det er noe nytt. Prosjektet bør representere noe nytt i markedet for din bransje.

Innenfor byggbransjen har mange av prosjektene som har fått støtte handlet om utvikling av byggvarer og valg av materialer. I det siste har SkatteFUNN støttet flere prosjekter for å bygge passiv- eller lavenergihus, IT-hjelpemidler for effektiv planlegging og drift av bygg, og mot sensorer og installasjoner for energieffektivisering og kontroll av maskiner og konstruksjoner.

Har du spørsmål rundt om din bedrift kan søke om SkatteFUNN eller ønsker bistand til å søke er det bare å kontakte SBF Skatteadvokater!