• SBF skatteadvokater

Avvikle selskapet? Slik ber du om forhåndsligning!


Hvis du har bestemt deg for å oppløse selskapet ditt er det en del ting du må gjøre. Som for eksempel å be om forhåndsligning. Men hvordan gjør du det hvis selvangivelsen ikke er klar til å fylles ut?


Så snart styret eller daglig leder i selskapet har bestemt seg for at selskapet skal oppløses, har selskapet en plikt til å kreve forhåndsligning. For å få dette må du fylle ut og levere skjemaet «Selvangivelse for aksjeselskap RF-1028» https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Skatteetaten/Selvangivelse-for-aksjeselskaper-verdipapirfond-banker-mv/ og krysse av for krav om forhåndsligning. Inntekt frem til den endelige oppløsningsdagen skal føres i selvangivelsen.

Dette skjemaet blir imidlertid ikke lagt ut på Altinn før etter en stund ut på nyåret. Hva gjør du så dersom Altinn ikke er oppdatert?

Svaret er som følger:

Dersom selskapet ikke kan vente til skjemaet for 2015 er klart, krever det forhåndsligning for inntektsåret 2015 ved å fylle ut skjemaet for 2014. I det første skjermbildet er det et felt hvor en krysser av at det gjelder forhåndsligning. Da skal skattekontoret være behørig varslet.

Dersom du driver et norsk selskap må du melde opphør i Brønnøysundregisteret https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Avvikle/Opphor/

. Om du driver et NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak) eller enkeltpersonforetak kan du enkelt slette foretaket i Brønnøysundregistrene med et kryss i skjemaet «Samordnet registermelding (BR-1080)», post 2.4. I tillegg må du fylle ut post 1.1. Husk underskrift i post 28.