• SBF skatteadvokater

Har Skatteetaten nektet deg fradrag?


Har du solgt arvet bolig og fått brev fra skattemyndighetene om at du ikke får fradrag for kostnader i forbindelse med salget? Da bør du lese her!


Da arveavgiften forsvant i 2014, ble det gjort skatteendringer som fikk innvirkning for deg som mottok arv og gave. I motsetning til tidligere er det nå slik at det er innført et generelt kontinuitetsprinsipp ved arv og gave. Det innebærer at du som arving overtar seniors inngangsverdier og øvrige skatteposisjoner.

Det finnes imidlertid unntak, og i disse tilfellene har vi anbefalt å kreve fradrag i forbindelse med salget av bolig. Nå ser vi imidlertid at Skatteetaten ikke alltid godtar denne argumentasjonen og dette kravet. Det bør de imidlertid gjøre.

Men først skal vi forklare i hvilke tilfeller du kan kreve dette fradraget.

Dersom arvelater kunne solgt sin bolig uten gevinstbeskatning på dødsfallstidspunktet (det vil si at han oppfyller kravene til bo- og eiertid), skal inngangsverdien til arvingen settes til antatt salgsverdi på ervervstidspunktet.

Når så arvingen senere selger boligen, er salget skattepliktig, men inngangsverdien skal altså beregnes utfra verdien på dødsfallstidspunktet. Arvingen skattlegges altså kun for verdistigning etter dødsfallstidspunktet. Men siden salget på arvingens hånd er skattepliktig, innebærer det at man også skal ha fradrag for salgsomkostninger. Det gjør at man i mange tilfeller kommer ut med et tap. Vårt syn er at det er fradragsberettiget – og dette er også lagt til grunn i Skatteetatens egen håndbok, Lignings-ABC.

Dette innebærer også at du kan få fradrag for salgsomkostninger selv om du selger like etter at du har arvet boligen. Om du for eksempel arver en bolig i mars og selger i mai, så er det naturlig å hevde at du hverken har en gevinst eller tap i denne perioden, men at du like fullt har krav på fradrag for salgsomkostninger.

Har du fått varsel om fravikelse av selvangivelsen der skattekontoret mener at du ikke har rett til fradrag for salgsomkostningene bør du derfor ikke slå deg til ro med skattekontorets synspunkt, men forberede deg på å klage. Typisk vil salgsomkostninger utgjøre et ganske stort beløp, og et tilhørende stort skattefradrag.