• SBF skatteadvokater

Klage på skatten: Når er siste frist?


Sensommer og høst er tid for skatteoppgjør. I «gamle dager» fikk man skatteoppgjøret enten i juni eller i oktober, og det var lett å vite når fristen for å klage løp ut. Nå er det slik at man får skatteoppgjøret fortløpende tilsendt etter hvert som ligningene ferdigstilles.

Det kan gjøre det vanskelig å holde rede på klagefristene. Hvilke frister er det egentlig som gjelder?


Utgangspunktet er imidlertid uendret. Ifølge ligningsloven må en klage leveres innen seks uker etter at skatteoppgjøret er sendt deg.

Når er skatteoppgjøret sendt deg?

Fristens utgangspunkt er datoen for når skatteoppgjøret er sendt. Her går man utfra datoen for skatteoppgjøret. Denne finner du øverst til høyre på skatteoppgjøret ditt. Er datoen for skatteoppgjøret 3. august utløper klagefristen altså seks uker fra 3. august.

Hvordan avbryter du fristen?

Sender du klagen anses levert enten ved at den er kommet frem til et skattekontor eller ved at den er avsendt til et skattekontor pr. post. Du må godtgjøre at klagen er sendt innen fristens utløp, det vil si innen midnatt på fristens siste dag. Vi anbefaler at klagen sendes elektronisk, slik at kommunikasjonen blir sporbar.

Bommer du på klagefristen, og sender klagen etter at den er utløpt, har ikke skattemyndighetene plikt til å vurdere klagen din. Ser du at det blir dårlig tid, må du søke om fristutsettelse innen utløpet av fristen. Klagen er rettidig når du kan godtgjøre at den er sendt innen fristens utløp. Vi anbefaler at klagen sendes elektronisk, slik at kommunikasjonen blir sporbar.

Fikk du skatteoppgjøret 22. juni?

Mange fikk skatteoppgjøret 22. juni i år. For disse gjelder ikke regelen om seks ukers klagefrist; den løper tidligst ut 10. august. Fikk du skatteoppgjøret 22. juni og vil klage, har du altså ennå tid.