• SBF skatteadvokater

SKATTEOPPGJØRET - Rett opp egne feil!Skatteetaten varsler at første pulje med skatteoppgjør er klar 22. juni. Det er fortsatt mulig å rette opp feil og få med fradrag du har glemt – på en relativt enkel måte.

Litt forenklet kan man si at du eier ligningen eller skattemeldingen din i tre år. Selv om du får skatteoppgjøret som vanlig nå i juni eller til høsten, så kan du i løpet av disse tre årene når som helst logge deg inn i Altinn og føre opp nye fradrag – og det sendes ut en giro fra Skatteetaten direkte til deg. I motsatt fall, altså at det dukker opp inntekter du har glemt å føre opp, vil du få tilsendt en regning.

Behovet for å sende en formell klage på skatteoppgjøret er redusert med de nye reglene, men samtidig er det blitt vanskeligere å endre ligningen for årene før 2016. Tidligere kunne du gjøre mindre endringer gjennom noe som heter summarisk ordning. Disse reglene ble opphevet fra 1. januar 2017. Skal du endre opplysninger fra 2015 må du dermed klage.

Hva så hvis skattemyndighetene ikke godtar din påstand?

La oss si at du førte opp foreldrefradrag på 25 000 kroner da du leverte skattemeldingen i april 2017, men at du ikke hadde krav på dette fradraget. Oppdager skattemyndighetene dette skal du først motta et varsel om endring på forhånd slik at du kan imøtegå deres endring av skattemelding. Dersom påstanden fortsatt blir stående vil det være et vedtak som du kan klage på.

Dette fradraget, som Skatteetaten da har endret sammenlignet med opplysningene i skattemeldingen din, kan du ikke endre selv i etterkant ved å levere inn endringsmelding. Da må du følge reglene om klage. Men dette gjelder bare denne posten. Andre poster på skattemeldingen kan du endre i tre år etter fristen for levering av skattemelding.

Hva bør du sjekke?

De fleste som mottar skatteoppgjøret – ikke minst gjelder dette de som får penger tilbake – har nok en tendens til å glemme alt som heter skattespørsmål inntil skattemeldingen kommer neste gang og dropper å sjekke skatteoppgjøret.

Det kan imidlertid være kostbart å tro at alt er i orden. Du bør derfor ta deg tid til å se over skatteoppgjøret ditt et par minutter for å kontrollere at alt er riktig.

Vårt råd er: Ta deg tid til å se over skatteoppgjøret ditt. Har du ikke gjort noen endringer på den forhåndsutfylte skattemeldingen vil du mest sannsynlig ha fått et skatteoppgjør i tråd med den innsendte skattemeldingen – men feil kan selvsagt gjøres, så ta en sjekk likevel.

Dersom du gjorde endringer på den forhåndsutfylte skattemeldingen, bør du kryssjekke det ferdige oppgjøret mot kopien av den innsendte skattemeldingen (som du finner i Altinn). Dette er viktig! Det er som regel ikke nok å sjekke kolonnene i «utskrift av ligningen» mot hverandre.

Dette er eksempler på punkter som bør sjekkes:

  • om de ekstra fradragene har kommet med

  • at de postene du strøk ikke er tatt med

  • at skattekontoret har fordelt gjeld og gjeldsrenter, formue og inntekt av fast eiendom mellom deg og den du eier sammen med, slik dere hadde ført opp

  • at du har fått riktig skatteklasse

  • at formuesgjenstander (bil, båt, hus) du solgte i løpet av året ikke har kommet med som formue

  • at du har fått BSU-fradraget

  • at du har fått fradrag for skatt betalt i utlandet, eller annet fradrag pga. inntekts-/formuesforhold i utlandet

* * *

Hjelp til å klage eller sjekke skatteoppgjøret?

Skulle du ha behov for bistand til å klage kan du kontakte SBF Skatteadvokater på telefon 45 95 61 71 eller send oss en epost på sbf@skatt.no

#skatteoppgjøret #skattemeldingen