• SBF skatteadvokater

Unngå gevinstskattOppfyller ikke giver eller arvelater kravene til eier- og botid når du selger en bolig du overtar, må du betale 24 prosent skatt av gevinsten regnet med utgangspunkt i hva giver eller arvelater betalte for boligen.

Flytter du inn i boligen kan du unngå gevinstskatten. Du kan nemlig selge boligen skattefritt om du har eid boligen i mer enn ett år og bodd i den i minst 12 av de siste 24 månedene før salget.

Husk at du kan bygge videre på giver eller arvelaters allerede opparbeidede eier- og botid, dersom disse oppfylte kravene til skattefritt salg.

Har for eksempel foreldrene dine bodd i boligen de åtte siste månedene før du overtar den, kan du selge den skattefritt når du har bodd der i fire måneder.

Om du arver fast eiendom overtar du nå arvelaters inngangsverdi, hvis arvelater ikke kan selge den skattefritt.

Arver du en utleiebolig som foreldrene dine ikke har bodd i selv, overtar du deres inngangsverdi. Selger du boligen nå må du altså betale 24 prosent skatt av verdiøkningen fra foreldrenes kjøpstidspunkt.

Har du spørsmål rundt dette så bare ta kontakt med oss.