• SBF skatteadvokater

Gift eller samboer – hva lønner seg?Rundt 50.000 nordmenn gifter seg i år. Ser man bort fra det romantiske, kan det være flere fordeler med å være gift.

Ektefellers formue lignes alltid under ett. Når det gjelder alminnelig inntekt og personinntekt, kan ektefeller selv velge om de vil lignes sammen i skatteklasse 2 eller hver for seg i skatteklasse 1.

En forutsetning for å lignes sammen i skatteklasse 2, er imidlertid at det er etablert et felles hjem før utløpet av inntektsåret.

Hvis du gifter deg før 31. oktober i år, blir du automatisk oppført som gift i selvangivelsen som kommer neste vår. Gifter du deg senere, kan den av dere som har lavest inntekt i selvangivelsen kreve å bli lignet sammen med den andre.

Fordelen med skatteklasse 2 er blant annet at om den ene av ektefellene har inntekt og den andre ikke eller har veldig lav inntekt. En typisk situasjon kan være hvis den ene er student og den andre yrkesaktiv. Da kan den yrkesaktive med inntekt få utnyttet personfradraget til den som er student og ikke har inntekt.

Personfradraget i klasse 1 for inntektsåret 2017 er 53 150 kroner, mens fradraget i klasse 2 er 78 300 kroner. Den som har inntekt får på denne måten drøyt 6000 lavere skatt, sammenlignet med om dere hadde vært samboere.

Et annet eksempel på at det kan lønne seg å være gift, er når den ene har formue og den andre ikke.

La oss si at person A har fire millioner kroner i nettoformue, mens person B har null. Dersom person A ikke var gift, ville formueskatten blitt på 21 420 for inntektsåret 2017.

Ved å gifte seg med person B vil formuene lignes sammen, og formueskatten krympe til 8 840 kroner. Altså en besparelse på over 12 500 kroner.

Har du spørsmål til dette så bare ta kontakt med oss.

#skatteklasser #personfradrag