• SBF skatteadvokater

Frivillig retting – Oppgi inntekt og formue før det er for sentSiden 30. september 2017 har Skatteetaten mottatt finansopplysninger fra 50 land om personer som er skattepliktige til Norge. Da startet en automatisk utveksling av informasjon mellom landene som har forpliktet seg til OECDs Common Reporting Standard (CRS). I løpet av 2018 vil over 100 land omfattes av ordningen. Så dersom du har uoppgitte inntekter eller formue i utlandet kan det haste med å få informert skatteetaten om dette ellers kan det vanke tilleggsskatt på deg.

Hvis du er skattepliktig i Norge skal all inntekt og formue oppgis til beskatning, også formue du eier og inntekt opptjent i andre land. Du må rapportere alle verdier til Skatteetaten selv om du har betalt skatt i et annet land. Norges internasjonale skatteavtaler sørger for at du ikke blir dobbelbeskattet.

Frivillig retting er en ordning der du forteller Skatteetaten om verdier som skulle ha vært oppgitt til beskatning, men som du av ulike årsaker ikke har informert om. Du må betale skatt for dette, men du slipper tilleggsskatt og i verste fall anmeldelse. Opplysninger må gis til Skatteetaten på eget initiativ og være en fullstendig oversikt over alle dine verdier. De kan ikke komme som følge av kontrolltiltak, eller etter at skattemyndighetene har fått tilgang til opplysningene fra andre.

Landene som er omfattet av ordningen om automatisk utveksling av informasjon, er som følger;

Land som er med i CRS i 2017:

Anguilla, Argentina, Belgia, Bermuda, Bulgaria, Caymanøyene, Colombia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Færøyene, Gibraltar, Grønland, Guernsey, Hellas, India, Irland, Island, Isle of Man, Italia, Jersey, Jomfruøyene (GB), Korea, Republikken (Sør), Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Seychellene, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Turks og Caicosøyene, Tyskland, Ungarn.

Land som er med i CRS fra 2018:

Andorra, Antigua y Barbuda, Aruba, Australia, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Cookøyene, Costa Rica, Curaçao, De Forente Arabiske Emirater, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (Kina), Indonesia, Israel, Japan, Kina, Kuwait, Libanon, Macao (Kina), Malaysia, Marshalløyene, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Niue, Pakistan, Panama, Qatar, Russland, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent og Grenadinene, Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Sveits, Trinidad og Tobago, Tyrkia, Uruguay, Vanuatu, Østerrike

Dersom du har inntekt eller formue i en av disse landene kan det fortsatt være mulig med frivillig retting, men det er viktig at du kommer skatteetaten i forkjøpet. Ikke sjelden vil det være regningsvarende med advokatbistand i slike prosesser, og da kan man spare tid og penger ved å innhente slik bistand på et tidlig stadium.

SBF Skatteadvokater er der for deg om du trenger bistand. Ta kontakt dersom du ønsker bistand med frivillig retting.

#skattiutlandet #inntektfrautlandet #frivilligretting #internasjonalskatt