• SBF skatteadvokater

Har du glemt et fradrag på skattemeldingen?


I en hektisk hverdag kan det være lett å glemme å få med alle fradragene du har krav på i skattemeldingen. Det kan være at du har glemt å få med alt på foreldrefradraget eller kanskje du har lånt penger av din far for å kjøpe bolig og glemt å føre på det som gjeld. Hva gjør du dersom du oppdager dette etter fristen for å levere skattemelding?


Skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1. januar i 2017 introduserte et system for egenretting og myndighetsfastsetting i forbindelse med skattemeldingen.

Litt forenklet kan man si at du eier ligningen eller skattemeldingen din i tre år. Selv om du får skatteoppgjøret som vanlig, så kan du i løpet av disse tre årene når som helst logge deg inn i Altinn og føre opp inntekts- eller fradragsposter som du glemte i vår.

Egenrettingen skal da gi deg et nytt skatteoppgjør i tråd med endringene.

Fradragspostene er gjerne det umiddelbare man tenker på, men ikke glem inntekt og formue. Dersom du opplyser om uteglemt inntekt eller formue på eget initiativ kan ikke skattemyndighetene gi deg tilleggsskatt senere.

Trenger du bistand til å korrigere skattemeldingen din så bare ta kontakt med oss i SBF Skatteadvokater.