• SBF skatteadvokater

Regnskap Norge og Skattebetalerforeningen: strenge skatteregler


Regnskap Norge møter Skattebetalerforeningen for å diskutere regler i skatteverdenen med klart forbedringspotensiale. Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen nevner dom i lagmannsretten hvor skatteregler har motarbeidet riktig beskatning.


#skatteregler #skattemyndighetene