• SBF skatteadvokater

Statsbudsjettet 2019 - OppsummertVi har laget noen snutter for å forklare noen av endringene. Ved å trykke på videoen over, kan du se hele videoserien med alle temaene vi diskuterer. Dette er:

- Skattesatsen på netto inntekt

- Eiendomsskatten

- Formuesskatten

- Pensjonssparing for næringsdrivende

- Personalrabatt

I videoene møter du fagsjef Rolf Lothe og redaktør Stig Flesland, begge fra Skattebetalerforeningen.

#statsbudsjett #statsbudsjettet2019 #eiendomsskatt #formuesskatt #personalrabatt #Pensjonssparingfornæringsdrivende