• SBF skatteadvokater

Slik rapporterer du inn bonuspoengSkatteetaten har ikke kontroll på hvor mange som faktisk gjør det, men det er du selv som har ansvaret for å rapportere inn privat bruk av bonuspoeng du har opptjent gjennom jobben.

Har ingen oversikt

– Skatteetaten har ingen samlet oversikt over dette, da slike opplysninger ikke blir spesifisert i et eget felt i skattemeldingen, skriver Lene Ringså, seksjonssjef i Skatteetaten, i en epost.

Hun opplyser også at det heller ikke i fremtiden vil bli et eget felt for dette.

– Det vil ikke bli et eget felt for dette på skattemeldingen, men det vil opprettes en egen kode i a-meldingen som arbeidsgiver skal benytte for innrapportering.

Hva må du gjøre?

Hvis du skal gjøre alt etter boken i 2018, må du selv finne verdien av bonuspoengene du bruker/har brukt og føre dem inn i skattemeldingen. Opplysningene skal føres inn i post 2.1.1.

Her skal blant annet følgende ytelser føres opp – i tillegg til flybonuspoeng:

  • Fri bruk av bil utenom arbeidstid

  • Gratis avis, mobiltelefonabonnement, bredbånd

  • Flybonus

  • Helt eller delvis gratis bolig

  • Gratis arbeidstøy

  • Dekket kostnader til feriereise

  • Gunstig lån fra arbeidsgiver

  • Fordel vunnet ved innløsning eller salg av opsjon som gir rett til kjøp eller salg av aksje eller grunnfondsbevis til eller fra arbeidsgiver.

  • Kostnader til eller dekket barnehage for dine barn

#bonuspoengiskattemeldingen