• SBF skatteadvokater

Gjennomføring av utleggstrekk – innbetalingsplikt er 15. januarArbeidsgivere plikter å gjennomføre trekk i lønn dersom skatteoppkreveren har pålagt dette.

Utleggstrekket skal gjennomføres i medhold av skattebetalingsloven § 14-5 og beløpene skal innbetales til den skatteoppkreveren som har nedlagt trekket.

Sammen med trekkbeløpet skal arbeidsgiver sende oppgave på fastsatt blankett, Oppgjørsliste for utleggstrekk, RF-1035B som du finner her.

Husk fristen som er 15. januar.

Trenger du hjelp?

Det er mye du må ta høyde for innenfor dette temaet. Er du usikker rundt dette, kontakt oss gjerne for en nærmere samtale.

#lønnstrekk #utleggstrekk