• SBF skatteadvokater

Hva kan SMB-virksomheter lære av Norwegians kapitalinnhenting?


Norges rikeste, John Fredriksen, gjør klar lommeboken i flyselskapet Norwegian. Det er litt å lære for SMB-virksomheter på vei opp og frem.


Felles for de fleste gründervirksomhetene er at de, enten ved oppstart eller senere, trenger kapital. Private (og offentlige) investorer må ha troen på virksomhetsideen for å være villig til å investere.

I et aksjeselskap (AS) kan penger hentes inn i form av offentlig støtte, lån eller aksjekapital. Når bankene sier stopp og aksjonærene heller ikke er veldig lystne på å låne inn penger til selskapet, kan en emisjon være løsningen. En emisjon er enkelt og greit et tilbud om å delta i tegning av nyutstedte aksjer i et aksjeselskap der prisen på aksjene er forhåndsbestemt. De som ønsker å delta i emisjonen må innen den satte akseptfristen gi beskjed til tilretteleggeren av transaksjonen om hvor mange aksjer man ønsker å tegne/kjøpe.

Aksjelovens hovedregel er at alle aksjonærer skal behandles likt. Det innebærer at ved en emisjon, skal alle aksjonærer få samme tilbud om å skyte inn penger og på denne måten opprettholde sine forholdsmessige eierandeler i selskapet.

Rettet emisjon

En rettet emisjon benyttes gjerne i de tilfeller der det haster med å innhente kapital. En rettet emisjon innebærer normalt et brudd på likebehandling av aksjonærene ved at kun de som emisjonen er rettet mot får tilbud om å kjøpe aksjer.

I praksis vil en rettet emisjon medføre at nåværende aksjonærers eierandel «vannes ut» mot at selskapet får inn nye aksjonærer og friske penger. Riktignok er beslutningen om å foreta en rettet emisjon et vedtak som må fattes av generalforsamlingen. Men har selskapet vært forutseende og sett behovet for mulig kapitalinnhenting i forkant, kan styret ha sikret seg en rett til å gjennomføre en rettet emisjon på kort varsel.

«John Fredriksen-varianten»

John Fredriksen har nå garantert for den rettede emisjonen som er tenkt gjennomført i Norwegian. En rettet emisjon, som en eller flere aksjonærer garanterer for, har normalt to hensikter. For det første vil de nye aksjonærene som vurderer å benytte seg av emisjonen være trygge på at alle aksjer som frembys blir solgt, i tillegg til at prisen for aksjene er forutbestemt.

John Fredriksen har med andre ord, gjennom ett av sine selskaper, gitt uttrykk for at han vurderer at prisen på Norwegian-aksjene som tilbys de nye aksjonærene er en pris han også er villig til å kjøpe aksjer for - dersom emisjonen ikke skulle bli fulltegnet.

Ikke bare i dårlige tider

Også SMB-virksomheter kan hente inn penger ved emisjon. Emisjonen trenger absolutt ikke å være et uttrykk for at virksomheten går dårlig. For mange mindre SMB-virksomheter er penger som «bensin» eller «strøm», avhengig av om du kjører fossilt eller EL-bil. Uten bensin eller strøm kommer virksomheten seg ikke over neste bakketopp. Da kan en emisjon være et godt alternativt, for på denne måten å hente inn penger til nødvendige investeringer eller for å dekke utgifter, og på denne måten forhåpentligvis komme i mål.

Hva kan man lære?

1) En emisjon er et grep som kan få bedriften videre, enten over en kneik eller til virkelig å skyte fart.

2) Det kan være en stor fordel å ha tenkt gjennom emisjonsbehovet i forkant slik at nødvendig kapital kan hentes inn på kort varsel.

Spørsmål? Er du usikker rundt emisjon, kontakt oss gjerne for en nærmere samtale.

#smb #emisjon #aksjeloven #kapital