• SBF skatteadvokater

Viktige endringer i skatteskjemaer for 2018Skatteetaten har sendt ut en oppdatering over viktige endringer i ulike skjemaer og rettledninger for

inntektsåret 2018.

Nye skjema for 2018 er:

  • RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter

  • RF-1368 Næringsoppgave 5 for foretak med begrenset regnskapsplikt og ikkeregnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting for 2018

  • RF-1501 Næringsoppgave 6 for livsforsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2018

  • RF-1503 Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak 2018

Av skjema som går ut nevnes:

  • RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv.

  • RF-1170 Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv.

  • RF-1282 Opplysninger for å fastsette formuesverdi på boligeiendommer

  • RF-1294 Realisasjon av/fra landbrukseiendom

  • RF-1361 Søknad om utsatt betaling av formuesskatt

For en fullstendig oversikt over endringer, last ned oppdateringen fra Skatteetaten her.

#skatteskjemaer