• SBF skatteadvokater

– Et tydelig og fornuftig nei til grådige restauranteiere

Oppdatert: 18. juni 2019


Restauranteiere bør ikke ta seg betalt for å administrere tips, er budskapet fra finansminister Siv Jensen.


Advokat i Skattebetalerforeningen Per-Ole Hegdahl
Advokat i Skattebetalerforeningen Per-Ole Hegdahl (Foto: Bo Mathisen)

– Det er veldig vanskelig å være uenig i dette, mener Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen.

Fra 2019 må arbeidsgiver innberette, trekke forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift når den ansatte mottar tips. Ifølge Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik krever imidlertid flere arbeidsgivere et administrasjonsgebyr for å administrere og utbetale tips.

Han har sendt finansminister Siv Jensen et skriftlig spørsmål og bedt om Jensens vurdering av praksisen. I svaret fremkommer det at restauranteiere ikke bør ta seg betalt for å administrere tips.

Arbeidsgivere som har en slik ordning bør derfor vurdere å endre sin praksis.

– Arbeidsgivere skal uansett rapportere inn tips, og de bør derfor ha svært få eller ingen ekstra kostnader forbundet med selve utbetalingene av tips til de ansatte. Vi er helt enige med finansministeren her, sier Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

– Dette bør rett og slett være et svært tydelig nei til alle restauranteiere som ser sitt snitt til å holde tilbake tipspenger som skal tilfalle de ansatte, mener Hegdahl.

I svaret til Gjelsvik presiserer Jensen at hun ikke har sterke oppfatninger om saken, men hun minner nettopp om at arbeidsgivere uansett skal ha kontroll på tips som blir innbetalt, uavhengig av om det blir betalt med kort eller kontant.

Det gjør hun ved å vise til de nye reglene i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2019. Etter disse reglene har arbeidsgivere, uavhengig av rapporteringsplikt og skatt på tips, «plikt til å holde oversikt over all innkommet tips og å føre dagsoppgjør».

– Et klarere råd til arbeidsgivere kan finansministeren vanskelig gi, avslutter Hegdahl.

Artikkelen er hentet fra nettsiden til SBF skatteadvokaters hovedorganisasjon, Skattebetalforeningen, på skatt.no

#skattavtips #tips