• SBF skatteadvokater

Dagens skattetips: Slik regnes skatten din ut


Hvordan regner man ut hvor mye skatt den enkelte skal betale?


For å vise frem dette på en god måte har vi laget et eksempel med Tiril. Hun fikk i 2018 en lønnsinntekt fra sitt eget aksjeselskap på 800.000 kroner. I tillegg fikk hun utbytte.

Trinnskatten blir:


Eierskatt

I tillegg har hun mottatt skattepliktig utbytte etter skjermingsfradrag på 20.000 kroner. Denne skal justeres opp med 1,33, og eierskatten blir derfor:

6.118 kroner (20.000 kroner x 1,33 x 23 %).

Skatteetaten oppjusterer skattepliktig utbytte, utdeling fra selskap med deltakerfastsetting, gevinst eller tap som du fører i skattemeldingen. Du justerer altså ikke tallene selv.

Hvor mye lønn bør hun ta ut?

Et annet spørsmål, som egentlig bør stilles i forkant av årsslutt, er: Hvor mye lønn bør hun ta ut i eget AS?

Hvis vi holder oss til det rent skattemessige, blir vurderingen slik:

All lønn som er mindre enn 598.050 kroner, innslagspunktet for trinn 3 i trinnskatten, skattlegges med en lavere sats enn for utbytte/eierinntekter. Over denne grensen lønner det seg altså ikke å ta ut utbytte i stedet for lønn.

Hvis vi i tillegg tar hensyn til pensjon, blir grensen endret. Da er det gunstig å ha lønn opp til 7,1 G, altså 687.869 kroner. Denne lønnen gir full pensjonsopptjening på 18,1 % i Folketrygden (etter ny ordning).

Artikkelen er hentet fra SBF skatteadvokaters hovedorganisasjon, Skattebetalforeningen, på skatt.no

#beregningavskatt