• SBF skatteadvokater

Regulering av grunnbeløpet

Oppdatert: 14. aug. 2019
Det nye grunnbeløpet i folketrygden (G) er fra 1. mai 2019 fastsatt til 99 858 kroner. Det øker fra 96 883 kroner, altså en økning på 2 975 kroner eller 3,07 prosent.

Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra 1. mai en inntektsøkning på 3,07 prosent. Alderspensjon under opptjening blir også oppregulert med 3,07 prosent. Det tilsvarer en årlig økning på 3,20 prosent.


Alderspensjon under utbetaling og AFP blir hvert år regulert med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet, og pensjonen reduseres deretter med 0,75 prosent.


Dette tilsvarer en økning i pensjonen fra 1. mai på 2,30 prosent, og en årlig økning på 2,43 prosent.


Denne artikkelen er hentet fra nettsiden til vår hovedorganisasjon, Skattebetalerforeningen