top of page

Bedriftsbeskatning

Vi kan bistå med alle skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til næringsdrivende og bedriftsbeskatning. Dette omfatter blant annet bistand med skatte- og avgiftsrådgivning i forbindelse med etablering av virksomhet, transaksjoner og omstruktureringer, og bistand med selvangivelse og næringsoppgave, eierforhold og incentivordninger og andre løpende skatte- og avgiftsspørsmål i virksomheten.

 

Vi bistår også i saker overfor skattemyndighetene, både i den administrative klagebehandlingen og ved prosedyre for de alminnelige domstoler.

bottom of page