Bokettersyn, klagebehandling og prosedyre

Vi bistår privatpersoner og bedrifter på alle stadier i tvistesaker overfor skattemyndighetene.

Det være seg ved bokettersyn, endrings- og klagesaker ved behandling i skatteforvaltningen og ved prosedyre for de alminnelige domstoler.

Kongens gate 14, 0153 Oslo

sbf@skatt.no

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

Tlf: 45 95 61 71

© 2020