top of page

Bokettersyn, klagebehandling og prosedyre

Vi bistår privatpersoner og bedrifter på alle stadier i tvistesaker overfor skattemyndighetene.

Det være seg ved bokettersyn, endrings- og klagesaker ved behandling i skatteforvaltningen og ved prosedyre for de alminnelige domstoler.

bottom of page