top of page

Selskapsrett

Rådgivning om selskapsrettslige forhold forutsetter ikke bare forretningsmessig forståelse – det er tett forbindelse mellom selskapsretten og skatte- og avgiftsretten.

 

Vi bistår med rådgivning, planlegging og gjennomføring av valg av selskapsform, etablering av virksomhet, stiftelse og omdanning av selskaper, egenkapitaltransaksjoner så som utbytte og kapitalendringer, oppkjøp og omstruktureringer, incentivordninger samt utarbeidelse av avtaler og selskapsrettslige dokumenter.

bottom of page