Samarbeidspartnere

Den Norske Legeforening

Medlemmer av DNL får bistand av oss. Vi har avtale som er basert på om man er ansatt eller næringsdrivende i DNL.

Huseiernes Landsforbund

Samarbeidsavtalen med Huseiernes Landsforbund sikrer medlemmer av Huseiernes Landsforbund skattebistand til en rimelig timepris. Sakene må som vanlig sendes inn til Huseierne først.

Bedriftsforbundet

Bedriftsforbundet og SBF Skatteadvokater AS inngikk nylig en samarbeidsavtale som sikrer Bedriftsforbundets medlemmer gunstige vilkår på skatterådgivning.