top of page

Samarbeidspartnere

Den Norske Legeforening

Medlemmer av DNL får bistand av oss. Vi har avtale som er basert på om man er ansatt eller næringsdrivende i DNL.

Huseiernes Landsforbund

Samarbeidsavtalen med Huseiernes Landsforbund sikrer medlemmer av Huseiernes Landsforbund skattebistand til en rimelig timepris. Sakene må som vanlig sendes inn til Huseierne først.

bottom of page