top of page

Personbeskatning

Vi kan bistå med alle skattespørsmål knyttet til privatpersoner og personbeskatning. Dette omfatter blant annet bistand med selvangivelsen, skattespørsmål knyttet til arbeidsforhold, bolig og fritidsbolig, investeringer i eiendom og verdipapirer samt utenlandsforhold.


Vi bistår også i saker overfor skattemyndighetene, både i den administrative klagebehandlingen og ved prosedyre for de alminnelige domstoler.

bottom of page