top of page

Hilde Alvsåker

Kontaktinfo

Tlf        22 97 97 00
Mobil  45 90 04 86
Epost   Hilde.Alvsaaker@skatt.no

Hilde Alvsåker har merverdiavgift som sitt spesialfelt. Hun er redaktør for fagtidsskriftet Avgiftsnytt, underviser i mva og er en flittig benyttet foredragsholder.

bottom of page