top of page

SBF skatteadvokater

 
Om Oss


SBF skatteadvokater er et advokatfirma med dyktige skatteadvokater- og rådgivere. Våre advokater og rådgivere er spesialisert innen skatterett, avgiftsrett og selskapsrett. Vi tilbyr privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og foreninger helhetlig juridisk rådgivning til fornuftige priser.

Vi kan bistå med:

  • Alle spørsmål innen skatt knyttet til privatpersoner og bedrifter

  • Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter/arv

  • Opprettelse av testamenter og utarbeidelse av fremtidsfullmakter

  • Rådgivning og gjennomføring i forbindelse med etablering av virksomhet, transaksjoner, oppkjøp og omstruktureringer

  • Spørsmål innen skatt og avgift i internasjonale forhold

  • Alle stadier i klage- og tvistesaker overfor skattemyndighetene

SBF skatteadvokater er en del av Skattebetalerforeningen. Foreningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon som bistår sine medlemmer, blant annet juridisk gjennom SBFs skatteadvokater ekspertise.

 

Foreningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 70 år. Vi har om lag 12.000 medlemmer – så vel privatpersoner som næringsdrivende og bedrifter. Du kan lese mer om Skattebetalerforeningen på skatt.no

bottom of page