top of page

Trond Olsen

Kontaktinfo

Tlf        22 97 97 00
Mobil  95 82 80 10
Epost   Trond.Olsen@skatt.no 

Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i 25 år og har opparbeidet seg en meget lang og allsidig erfaring.

Arbeidserfaring

1996 –                Skattebetalerforeningen

2004 – 2013      Sensor i person- og bedriftsskatterett, Høgskolen i Buskerud

2002 – 2004      Timelærer og sensor, Høgskolen i  Oslo-personbeskatning,                               bedriftsbeskatning og ligningsforvaltning

1999                   Advokatbevilling

1993 – 1996      Oslo likningskontor

Utdanning

1991                   Cand. jur. Spesialfag i skatterett med selskapsrett som                                   valgfag, Universitetet i Oslo

bottom of page